icon-arrow-right
Home Bouwcombinatie A2 HoMa stelt nieuwe A2 van Vinkeveen naar Abcoude open

Bouwcombinatie A2 HoMa stelt nieuwe A2 van Vinkeveen naar Abcoude open

Doorstroming | Over Vialis

Sinds de nacht van 24 op 25 april rijdt het verkeer van Vinkeveen naar Abcoude op het nieuwe gedeelte van de A2. Bouwcombinate A2 HoMa heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan de afbouw van dit deel van de nieuwe rijksweg A2. Op één van de drassigste bodems van het land worden momenteel de 2x drie rijstroken uitgebreid naar 2x vijf rijstroken.
RMB-VIA-HoMa-Abcoude

De bouwcombinatie A2 HoMa, die bestaat uit KWS, Boskalis en Mourik heeft van Rijkswaterstaat de opdracht gekregen het 17 kilometer lange traject tussen Holendrecht en Maarssen onder handen te nemen en ondermeer te voorzien van dertien duikers, zeven landbouwbruggen, veertien bruggen en viaducten, ongeveer 5 km geluidsscherm en een groot aantal nieuwe op- en afritten. Van Hattum en Blankevoort bouwt ondermeer het nieuwe viaduct bij Vinkeveen, en  Vialis is verantwoordelijk voor het Dynamisch Verkeersmanagement (DVM).

 

Verder vervangt Vialis de verkeerssignalering op het gehele traject en levert zij de verkeersregelinstallaties ten behoeve van het onderliggende wegennet. Ook toeritdosseerinstallaties, gladheidmeldsystemen, CCTV/camerabewaking en de verkeercentrale Utrecht en Noord-Holland behoren tot de scope van Vialis. Openbare verlichting en bewegwijzering zijn tevens belangrijke aandachtsgebieden.

Op het A2HoMa-traject plaatst Vialis zo'n 650 nieuwe lichtpunten in de middenberm. De lichtpunthoogte van de masten is 20 meter. In nauw overleg met de architect werd bepaald dat er een verschil in kleurstelling is tussen mast en uithouder. Bij afronding van het gehele project zullen de lichtpunten op de hoofdrijbaan, afhankelijk van het verkeersaanbod en de weersgesteldheid, vanuit een centraal punt kunnen worden gedimd. Echter, langs de op- en afritten van de A2 zal de intensiteit van de brandende verlichting, vanwege de verkeersveiligheid, altijd 100% zijn.
 
Ook brengt  Vialis in dit project in totaal 670 m2 aan nieuwe bewegwijzering aan. De lay-out hiervan voldoet aan de nieuwste richtlijnen van RWS. Belangrijkste verschil met de oude lay-out is de richting van de pijlen, welke in de nieuwe situatie omhoog wijzen. RWS heeft tijdens eerdere proeven vastgesteld dat dit de doorstroming op de weg bevordert.

In augustus 2009 is de volgende A2HoMa-fasering tussen Abcoude en knooppunt Holendrecht gepland.

+