icon-arrow-right
Home Beter gïnformeerd langs en door Amsterdam

Beter gïnformeerd langs en door Amsterdam

Doorstroming | Over Vialis

Uit onderzoek komt naar voren dat Nederlandse automobilisten menen dat het wegennet efficiënter gebruikt moet worden *). Volgens de weggebruiker wordt er op bepaalde tijdstippen van de dag te veel asfalt onbenut gelaten, wat onnodig voor files zorgt. Staan we dan in de file, dan vinden wij dat wij onvoldoende geïnformeerd worden over de reistijd die er nog te gaan is. De gemeente Amsterdam besloot tot plaatsing van reistijdcamera's langs de ring A10. Begin september 2013 vond de eerste oplevering door Vialis aan DIVV Amsterdam plaats.
De geplaatste camera's worden gebruikt om nog betere reistijden te voorspellen van de ring A10 over de corridors (S-wegen) naar het centrum van Amsterdam. Er was reeds een groot aantal meetpunten op het onderliggende wegennet aanwezig, maar het traject van de ring via de afrit naar de corridor werd nog niet gemeten. De geplaatste camera's worden gevoed vanuit bestaande DRIPs (Dynamische Route Informatie Panelen). Fysieke communicatielijnen zijn niet nodig, want de informatie wordt verzonden via GPRS.
Op dit moment zijn er vijf meetlocaties in gebruik. In verband met de werkzaamheden aan het traject Schiphol - Amsterdam - Almere worden de andere drie locaties dit jaar of begin 2014 geplaatst. Op de vastgelegde locaties is op dit moment de definitieve wegsituatie nog niet gereed.
De gemeente Amsterdam heeftveel aandacht voor het verbeteren van de doorstroming en en rond de stad. Een ander voorbeeld hiervan is de Praktijk Proef Amsterdam, waarbij Vialis, IT&T, Arane, Technolution en de TU Delft in samenwerking met de gemeente Amsterdam, stadsregio Amsterdam, de Provincie Noord Holland en Rijkswaterstaat onderzoeken hoe het verkeer op de ring A10 en toeleidende wegen optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd.
Door een slimme organisatie van verkeer en vervoer met behulp van technologie kunnen wegen in korte tijd tot 15 % efficiënter worden benut en kan de milieubelasting door het verkeer met 20 % worden verminderd. Bij 15 % efficiëntere benutting van de wegen, worden reistijden weer beheersbaar. Een van de (vele) voorbeelden van systemen die zorgen voor een efficiënter gebruik van het wegennet is ViValdi, het Vialis-verkeersmanagementsysteem voor stedelijke gebieden. ViValdi zorgt voor samenhang tussen autosnelwegen, stedelijke wegen, parkeergeleiding en dergelijke. Juist door het wegennet als een geheel te bekijken, is het mogelijk de voorhanden capaciteit optimaal te benutten.
*) onderzoek van Bureau Consumenten Onderzoek in opdracht van dagblad De Telegraaf
+