icon-arrow-right
Home BermDRIP voor Havenbedrijf Rotterdam

BermDRIP voor Havenbedrijf Rotterdam

Doorstroming | Over Vialis

Vialis heeft een nieuwe bermDRIP overgedragen aan het Havenbedrijf Rotterdam NV. De bermDRIP is geplaatst langs de N15, plaatselijk bekend als de Europaweg. Vialis leverde niet alleen de DRIP, maar ook het filedetectiesysteem.
BermDRIP Rotterdam Haven

Havenbedrijf Rotterdam werkt aan het versterken van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als knooppunt én industriecomplex van wereldniveau. Als ontwikkelaar en beheerder van het Rotterdamse haven- en industriegebied maakt het Havenbedrijf Rotterdam zich onder andere sterk voor verbeteringen en de aanleg van nieuwe wegen. Hiertoe is het ‘Programma Bereikbare Haven' opgesteld.

 

Een van de ‘quick wins" uit dit programma is het plaatsen van een bermDRIP (Dynamisch Route Informatie Paneel). Deze DRIP moet bijdragen aan het voorkomen van incidenten op de A15, maar zal tevens de doorstroming tijdens spitsuren verbeteren. 

 

De bermDRIP wordt ook ingezet als de verkeersregelinstallatie op de kruising Coloradoweg - Europaweg niet werkt, waardoor de kans op files direct om de bocht (dus onzichtbaar voor het achteropkomende verkeer) aanzienlijk is. Met de BermDRIP worden de weggebruikers hierover tijdig geïnformeerd, zodat zij kunnen afremmen alvorens de file in te duiken.

+