icon-arrow-right
Home Aanwezigen Gebruikersdag Verkeersmanagement-systemen goed op de hoogte van ‘aanbesteden en beheer’

Aanwezigen Gebruikersdag Verkeersmanagement-systemen goed op de hoogte van ‘aanbesteden en beheer’

Doorstroming | Over Vialis

Slim aanbesteden en slim beheren' was het thema van de op 25 mei 2011 gehouden bijeenkomst van de Gebruikersgroep Verkeersmanagementsystemen. Circa 45 aanwezigen luisterden geboeid naar de verschillende lezingen over aanbesteding en beheer (door de ogen van de klant, een externe adviseur en de aannemer).
Logo Vialis

Tijdens deze drieëndertigste bijeenkomst van de Gebruikersgroep kwamen onderwerpen langs als ‘de keuzes en methodieken van aanbesteden' (Marnix Roosjen en Marcel Böhne - Oranjewoud), ‘de rol van de externe adviseur bij aanbestedingen' (Piet Weiland - DTV Consultants), ‘slim aanbesteden in de ogen van de aannemer' (Justus Vermeulen - Vialis) en ‘de beoordeling van een aanbesteding in het kader van de Europese aanbesteding voor DVM-systemen in Almere (Sjaak Roosenboom - gemeente Almere).

 

Aanwezigen werden daarnaast op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rondom het Vivaldi-platform van Vialis en over ‘scenario'-ontwikkelingen', waaronder VAS+ regelingen, Toptrac en Marathon.

 

Als afsluiting van de dag werd er gesproken over ‘functioneel beheer van spoor, wegen en waterwegen' (Jan van der Lee - Volkerrail) alsmede over ‘ketenbeheer' (René van den Berg - GOVI).

 

De volgende gebruikersdag vindt plaats in november 2011. De bijeenkomsten van de Gebruikersgroep Verkeersmanagementsystemen zijn bedoeld voor wegbeheerders en medewerkers bij overheidsinstellingen die zich bezig houden met verkeer. De doelen van de gebruikersdag zijn het tussen gebruikers onderling informatie uitwisselen en actuele ontwikkelingen presenteren op het gebied van verkeersregeltechniek en DVM. Daarnaast het uitwisselen van informatie tussen de gebruikers en Vialis. De gebruikersdag is een dag door en voor gebruikers.  

+