icon-arrow-right
Home A4 Delft-Schiedam geopend

A4 Delft-Schiedam geopend

Innovatie | Doorstroming | Duurzaamheid | Veiligheid

Nederland is sinds 18 december zeven kilometer snelweg rijker. De A4 tussen Delft en Schiedam werd vrijdagavond officieel (gefaseerd) geopend voor verkeer.

A4

Opgave voor het consortium van Heijmans, VolkerWessels en Boskalis (A4All) was een snelweg te maken die je niet hoort, ziet of ruikt. Het tracé, dat de verbinding tussen Den Haag en Rotterdam verbetert, is het best in het landschap ingepaste stuk snelweg van ons land.

De geluidsoverlast wordt zo veel mogelijk ingeperkt door de toepassing van zogenoemd fluisterasfalt, geluidswanden en geluidsabsorberend materiaal in de tunnelmonden. De weg verdwijnt vanaf Delft langzaam uit zicht doordat het tracé steeds dieper komt te liggen en bij Schiedam een landtunnel ingaat. De landtunnel van twee kilometer tussen Schiedam en Vlaardingen sluit aan op het Kethelplein en op het dak komt een groengebied met sportvelden dat de twee steden verbindt.

Tijdens de bouw is er veel aandacht besteed aan goed omgevingsmanagement. De overlast voor de omgeving werd de afgelopen drie jaar zo veel mogelijk beperkt.

Natuur verbonden

Om de ecologische structuur over de snelweg door te zetten is een eco-aquaduct aangelegd. Met een breedte van 100 meter is dit één van de grootste aquaducten in Nederland. Naast diverse diersoorten vinden voetgangers en kanoërs via wandelpaden en vaarroutes hun weg over het eco-aquaduct.

In de jaren ‘50 lagen de eerste plannen al klaar voor de realisatie van de aanleg van de A4. Nu, bijna 60 jaar later, is de zeven kilometer lange ‘vergeten’ snelweg alsnog gerealiseerd door bouwcombinatie A4All (Heijmans, VolkerWessels & Boskalis). Vialis zorgde vanuit VolkerWessels, samen met Heijmans, voor de tunneltechnische installaties.

+