icon-arrow-right
Home 35 duurzame oplossingen voor aanpak verkeersproblemen in Nederland

35 duurzame oplossingen voor aanpak verkeersproblemen in Nederland

Doorstroming | Duurzaamheid | Over Vialis

In de afgelopen vijf jaar heeft Transumo (een platform van meer dan 300 bedrijven, overheden en kennisinstellingen die gezamenlijk kennis ontwikkelen op het gebied van duurzame mobiliteit) samen met overheden, universiteiten en het bedrijfsleven gewerkt aan duurzame oplossingen voor de verkeersproblemen in ons land.
Transumo logo

Transumo draagt kennis over

Transumo is een van de onderzoeksprojecten gefinancierd uit de BSIK-regeling (een breed opgezet, nationaal stimuleringsprogramma voor onderzoek waarmee Nederland haar fundament voor de toekomst wil versterken, looptijd 2004-2009).

Op 17 november presenteerde Transumo 35 vernieuwende en praktische concepten in zeven thema's variërend van prijsinstrumenten om mensen te verleiden tot andere mobiliteitskeuzes, een ‘gereedschapskist' voor verkeersmanagers, elektrisch aangedreven auto's tot nieuwe inzichten over hoe bedrijven en overheden samen de problemen kunnen aanpakken.

 

Vialis was één van de bedrijven die participeerde in Transumo en gaf leiding aan het thema Verkeersmanagement. Dit thema richtte zich op het op een duurzame wijze faciliteren van voertuigbewegingen op infrastructuurnetwerken. Dit wil zeggen met inachtneming van doelstellingen voor bereikbaarheid en economie, voor het milieu en voor veiligheid. In twee van de vijf projecten binnen dit thema Verkeersmanagement heeft Vialis actief deelgenomen. Dit resulteerde in enerzijds de ontwikkeling van een methodiek om uit gegevens van verkeersregelinstallaties reistijden in stedelijke netwerken te voorspellen en anderzijds de implementatie van duurzaam verkeersmanagement in Almelo.

 

+