icon-arrow-right
Home 20% brandstofbesparing met “eCoMove”

20% brandstofbesparing met “eCoMove”

Doorstroming | Duurzaamheid | Over Vialis

Energiebesparing is een van de thema's in het 7de EU kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. In de transportsector speelt de automobielsector met het energielabel voor nieuwe auto's hierop in. Dit label bevat gegevens over het brandstofverbruik, de zuinigheidscategorie en de C02-uitstoot. Echter, er kan meer brandstof bespaard worden. Denk bijvoorbeeld aan het vermijden van onnodig gereden kilometers door het optimaliseren van routes en aan efficiënter verkeersmanagement door het optimaliseren van netwerkmanagement om het brandstofverbruik te verminderen.
participatie

Dergelijke oplossingen worden onder de noemer "Cooperative Mobility Systems and Services for Energy Efficiency" door 33 partijen uit tien verschillende landen ontwikkeld in het Europese 7de kaderproject "eCoMove". Als doelstelling heeft eCoMove om 20% reductie van het brandstofgebruik te bereiken (en daarmee de C02 uitstoot te verminderen).

Vialis is een van de deelnemers aan het subproject "eCoTraffic Management and Control". Hierin leidt Vialis het cluster "eCoMotorway Traffic Management". Een verkeersmaatregel als bijvoorbeeld "dynamische maximumsnelheid op de autosnelweg" zal in dit kader worden ontwikkeld en Toeritdosering zal worden geoptimaliseerd. Het project loopt tot 31 maart 2013.

+