icon-arrow-right
Home “Uitrollen” bij verkeerslicht zorgt voor schonere lucht

“Uitrollen” bij verkeerslicht zorgt voor schonere lucht

Duurzaamheid | Over Vialis

Wanneer bestuurders hun auto laten uitrollen bij een (aankomend) rood verkeerslicht veroorzaakt die auto minder luchtvervuiling en wordt brandstof bespaard. Het effect wordt versterkt wanneer de automobilist van tevoren weet of hij het groene licht nog zal "halen".
Logo Vialis

Donderdag 31 maart 2011 promoveerde Mohamed Mahmod aan de Universiteit Twente op het onderwerp duurzaam coöperatief verkeersmanagement. Hierbij is nagegaan welke milieueffecten optreden wanneer auto en verkeerslicht "van elkaar weten wat ze van plan zijn". Aan de hand van modelonderzoek met het emissiesimulatieprogramma EnViVer (Vialis/TNO) is de praktijksituatie op het kruispunt Bentinckplein/Statenweg in Rotterdam onderzocht. Alleen al het anticiperen van automobilisten op de verkeerslichten - waarbij zij worden geïnformeerd over het te verwachten einde van de groenfase - scheelt daar 7 tot 8 % in de emissie van CO2 en NO2, zonder dat de doorstroming van het verkeer daaronder leidt. Deze emissiereductie wordt nog groter wanneer de verkeersregelinstallatie rekening kan houden met de soort verkeer dat het verkeerslicht nadert.

 

Het onderzoek van Mohamed Mahmod staat in het teken van de toepassing van zogenoemde "coöperatieve systemen", zoals die sinds 2005 in Europees verband worden ontwikkeld. Hierbij wisselen auto's informatie uit met elkaar en met verkeersapparatuur langs de weg, waardoor het verkeer veiliger, schoner en efficiënter wordt. Sedert 2010 wordt in het Europese project eCoMove vooral gezocht naar verkeersmanagementtoepassingen die het brandstofverbruik en de uitstoot van CO2 verminderen.

 

In het tijdschrift Verkeerskunde (nummer 3, verschijnt in de eerste week van mei) wordt vermoedelijk een uitgebreid artikel over het onderzoek van Mohamed Mahmod gepubliceerd. Tijdens het Symposium Dynamisch Verkeersmanagement op 12 mei in Rotterdam wordt bovendien een presentatie aan dit onderwerp gewijd.

 

Vialis neemt actief deel aan de Europese projecten voor coöperatief en duurzaam verkeersmanagement en maakte de promotie van Mohamed Mahmod mede mogelijk.

+