icon-arrow-right
Home ‘Stedelijke parkeerverwijzing’ krijgt volop aandacht tijdens gebruikersdag verkeersmanagementsystemen

‘Stedelijke parkeerverwijzing’ krijgt volop aandacht tijdens gebruikersdag verkeersmanagementsystemen

Doorstroming | Over Vialis

‘Stedelijke parkeerverwijzing' was op 16 november jl. het hoofdthema tijdens de Gebruikersdag Verkeersmanagement Systemen. Geboeid luisterden de aanwezigen naar de verschillende presentaties over parkeerverwijzing.
Logo Vialis
Tijdens de sessie kwamen onderwerpen aan bod als:  ‘Wie stuurt de parkeerder? De (on)zin van het PRIS' (Niek Schonewille - PCH Parkeerservices), 'De huidige stand van de techniek en functionaliteiten' (Arie Schreuders - Grontmij), 'Draadloos meetsysteem (Edwin Siemerink - NEDAP) en ‘Creatief exploiteren' (Rolf Oostendorp - Interparking).
Verder werd er aandacht besteed aan de verschillende ontwikkelingen op het gebied van verkeersregelinstallaties en de laatste ontwikkelingen rondom scenariomanager ViValdi. Ook het thema ‘stedelijk verwijzen in de toekomst' kwam tijdens de bijeenkomst aan bod.
 
De volgende gebruikersdag vindt plaats in mei 2012. De bijeenkomsten van de Gebruikersgroep Verkeersmanagementsystemen zijn bedoeld voor wegbeheerders en medewerkers bij overheidsinstellingen die zich bezighouden met verkeer. De doelen van de gebruikersdag zijn het tussen gebruikers onderling informatie uitwisselen en actuele ontwikkelingen presenteren op het gebied van verkeersregeltechniek en DVM. Daarnaast het uitwisselen van informatie tussen de gebruikers en Vialis. De gebruikersdag is een dag door en voor gebruikers. Voor deelname aan een volgende gebruikersdag kunt u een emailbericht sturen aan miranda.jeursen@vialis.nl.
+