icon-arrow-right

Verzekeringen

Vialis kent een collectieve ziektekostenverzekering waaraan je kunt deelnemen. Bovendien kun je vrijwillig deelnemen aan de ANW-hiaat verzekering van Vialis.

ANW-hiaat verzekering

ANW staat voor Algemene Nabestaanden Wet. Deze wet regelt, als je voldoet aan de voorwaarden, een inkomen voor nabestaanden.

Het kan zijn dat je niet aan de voorwaarden voldoet van deze wet of dat het inkomen uit deze wet niet voldoende is. In dat geval kun je vrijwillig en op eigen kosten een ANW-hiaat verzekering afsluiten. Dit kan bij Nationale Nederlanden of bij het PMT.

NB: de pensioenregeling kent ook een partnerpensioen in geval van overlijden. Je kunt bij het pensioenfonds navragen of deze regeling afdoende is in jouw situatie of dat je aanvullend nog iets wilt regelen.

 

Nationale Nederlanden

Informatie over de voorwaarden van de ANW en over de ANW-hiaat verzekering kun je opvragen bij het Pensioen Kennis Centrum (PKC) van Volker Wessels. Je kunt dit vinden op www.vwcri-pkc.nl.

Hier vind je een informatiefolder en een formulier voor het opvragen van een offerte voor de ANW-hiaat verzekering. Je kunt het formulier op de website invullen en vervolgens mailen naar pkc@volkerwessels.com. Het PKC streeft er naar binnen 15 dagen antwoord te geven via het door jou opgegeven email-adres. Je kunt dan binnen 8 dagen besluiten of je al dan niet wilt deelnemen aan deze verzekering.

Op deze website vind je ook een formulier voor eventuele wijzigingen.

NB: als je binnen 30 dagen na indiensttreding het ingevulde informatieformulier naar het PKC stuurt zal Nationale Nederlanden geen gezondsheidsverklaring vragen voor het afsluiten van de verzekering. Daarna gelden er wel gezondsheidswaarborgen.

 

PMT

De medewerkers met een pensioenregeling bij het PMT kunnen ook een ANW-hiaat verzekering afsluiten bij NV Schade (onderdeel van PMT). Bij aanmelding bij het PMT wordt daarover informatie verstuurd naar het huisadres.

Ziektekostenverzekering

Vialis kent twee collectieve ziektekostenverzekeringen:

 

1. AON-Achmea Uniek

2. AON-Zilveren Kruis

 

+