icon-arrow-right

Pensioen

Pensioen is een belangrijk onderwerp. Het gaat immers over jouw inkomen wanneer je stopt met werken. Dat lijkt vaak nog ver weg. Maar het is verstandig om je er op tijd in te verdiepen. Niet alleen vanwege het benodigde inkomen na de pensioendatum. Maar ook omdat in een pensioenregeling regelingen zijn opgenomen voor partners in geval van overlijden.

Daarnaast kunnen pensioenfondsen ook verzekeringen aanbieden voor situaties waarbij een werknemer langdurig ziek wordt.

Inkomen na pensioendatum

Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd bestaat jouw inkomen uit drie componenten:

 

1. AOW van de overheid

2. Inkomen uit pensioenregelingen

3. Eventueel zelf afgesloten verzekeringen of getroffen voorzieningen

 

Bij het indiensttreden bij Vialis word je automatisch aangemeld voor de pensioenregeling die geldt voor de BV van Vialis waar jij in dienst bent getreden. Zowel jij als Vialis betalen de premies voor deze pensioenregeling. Jouw gedeelte wordt ingehouden op je salaris en door Vialis afgedragen.
Pensioenopbouw kent in Nederland echter wel een fiscaal maximum. Voor het gedeelte van het salaris boven dit maximum wordt geen pensioen opgebouwd. Voor 2023 geldt een maximum van € 128.810,-

 

Maximum pensioen salaris PMT € 86.202,=

 

Welke pensioenregeling op jou van toepassing is, hangt af van de BV waar je in dienst bent getreden. Dit is de BV waarmee jij een arbeidsovereenkomst bent aangegaan.

PMT

Voor medewerkers in dienst van Vialis BV en VRS Railway Industry BV geldt dat de pensioenregeling PMT van toepassing is. In deze regeling is een regeling opgenomen voor ouderdomspensioen en voor partnerpensioen (nabestaande).

Ook de WIA- werknemersverzekering (WGA-bodem en WGA-hiaat) is hier ondergebracht. De WIA-excedentverzekering hebben wij per 2022 voor jou ondergebracht bij elipslife via PKC. Deze WIA-verzekeringen geven recht op een aanvulling van de WIA-uitkeringen bij langdurige ziekte.

 

Voor informatie over de regelingen bij het PMT kun je contact opnemen met het Pensioenfonds Metaal & Techniek op 070-3160860 of zoeken op www.bpmt.nl.

Bijgaand tref je een folder aan over de WIA-werknemersverzekering

 

De pensioenregeling van het PMT kent een maximum pensioensalaris. Boven dat salaris (In 2023 is dat Euro € 86.202,-) wordt bij het PMT geen pensioen opgebouwd. Indien je meer verdient dat dit maximum pensioensalaris hebben wij voor het overstijgende gedeelte een pensioenexcedent verzekering voor jou afgesloten bij Nationale Nederlanden.

Voor informatie over deze regeling kun je contact opnemen met het Pensioen Kennis Centrum (PKC) van Volker Wessels op 078-6292300 of pkc@volkerwessels.com.

 

Voor degenen met een pensioenexcedent regeling is bij Nationale Nederlanden ook automatisch een overlijdensrisicokapitaalverzekering afgesloten. Voor deze medewerkers is het ook mogelijk een aanvullende overlijdensrisicokapitaalverzekering af te sluiten. Deze is vrijwillig en voor eigen rekening.
Voor informatie over de overlijdensrisicokapitaalverzekering kun je contact opnemen met het PKC van Volker Wessels. 

+